WeatherInfo

+371 27594939 (No SMS)


Routes

Back


Maršruti

Šajā sadaļā ietverti populārākie Vidzemes upju maršruti. Šie maršruti neierobežo laivotāju iespējas un vēlmes laivot citās upēs. 

Esam gatavi nogādāt laivas jebkurā Jūsu norādītajā ūdenstilpnē.


Gauja

coming soon
View

Salaca

coming soon
View

Brasla

Brasla savi tecējumu sāk Ziemeļvidzemē netālu no Limbažiem. Augštecē Brasla ir neliela līdzenuma upīte, kas plūst pa purvainām pļavām. Tikai pie Plāča Brasla sāk plūst pa ieleju. Te parādās arī pirmie smilšakmens atsegumi. Pēc Braslas HES aizsprosta upes tecējums ir straujāks un smilšakmens iežu atsegumi vērojami katrā otrā, trešā līkumā. Brasla ir ainaviski bagāta upe un ļoti iecienīta ūdenstūristu vidū. Ieteicamās laivas: Smailīte Vista, piepūšamās Amata un RAFT

View

Lielā Jugla

Upe sākas Mālpils novadā un tek caur Ropažu un Garkalnes novadiem, satekot ar Mazo Juglu veido Juglas upi. Upes sākums atrodas Sidgundā, kur tā veidojas, satekot Mergupei un Sudai. Upes kritums ir 71 m, slīpums uz 1 km 1,1 m.

View