WeatherInfo

+371 27594939 (No SMS)
Routes

Back

Lielā Jugla

Upe sākas Mālpils novadā un tek caur Ropažu un Garkalnes novadiem, satekot ar Mazo Juglu veido Juglas upi. Upes sākums atrodas Sidgundā, kur tā veidojas, satekot Mergupei un Sudai. Upes kritums ir 71 m, slīpums uz 1 km 1,1 m.